تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

باتری نیم قلمی شیرینگ کملیون 40 عددی – ایران کابل
ایران کابل