تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

کلید زنگ روکار پارت مدل شهاب – ایران کابل
ایران کابل