تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

کلید تک پل توکار پارت مدل آذین – ایران کابل
ایران کابل