تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

چیپ ال ای دی 220 DOB – ایران کابل
ایران کابل