تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

محافظ یخچال پارت الکتریک با کابل 5 متری – ایران کابل
ایران کابل