تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

فرحان الکتریک محافظ کولر گازی با رله 40 آمپر – ایران کابل
ایران کابل