تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

باتری قلمی AA ultra premium DBK بسته 24 عددی – ایران کابل
ایران کابل