تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

المنت آبگرمکن سطلی ۱۰۰۰ وات – ایران کابل
ایران کابل