تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

پریز تلفن دو منظوره روکار پارت مدل شهاب – ایران کابل
ایران کابل