تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

محافظ یخچال پارت الکتریک با کابل 3 متری – ایران کابل
ایران کابل