تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

لاکچری سیم سیار رابط چهار خانه برق – ایران کابل
ایران کابل