تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

لامپ 9 وات افراتاب – ایران کابل
ایران کابل