تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

فنر سیم کشی 5 متری سیم بکسلی با روکش پلاستیکی – ایران کابل
ایران کابل