تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

آنتن هوایی برقی جی وی سی JVC – ایران کابل
ایران کابل